voorggznaasten.amsterdam

Zorg
Aanbod
Agenda
september 2019

Neem contact met ons op

Ysolda Roeters

06-50589163
info@voorggznaasten.amsterdam

Of vul het contactformulier in

Omgang met persoonsgegevens
Alle informatie die u ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Als u bijvoorbeeld uw naam en adres heeft opgegeven omdat u een vraag heeft, informatie wilt inwinnen of content wilt aanleveren, zal het platform voorggznaasten.amsterdam uw gegevens niet gebruiken om u ander materiaal toe te sturen, tenzij dat op onze website is aangegeven. Ook bewaren wij persoons- en adresgegevens niet langer dan nodig is.