voorggznaasten.amsterdam

Crisis? Klik hier! Zorg
Aanbod
Agenda
december 2019

Is het een crisis?

Bij acuut gevaar voor uzelf of een ander: bel 112 (politie/ambulance). Politie en ambulance kunnen indien nodig de crisisdienst inschakelen.

BETREFT HET UZELF?

  • Zoek contact met uw behandelaar of diens vervanger.
  • Heeft u geen behandelaar, zoek dan contact met uw huisarts.
  • Is uw huisarts of diens vervanger niet bereikbaar, en kan uw vraag niet wachten tot de volgende werkdag? Neem dan contact op met de huisartsenpost (088 00 30 600), de spoedeisende eerste hulp van een algemeen ziekenhuis, of de politie (indien de veiligheid van uzelf of anderen in gevaar is).

Tijdens kantooruren (8.30-17.00) kunt u voor overleg eventueel contact opnemen met de centrale aanmelding van Arkin GGZ, via telefoonnummer 020-5904444.

BETREFT HET IEMAND IN UW OMGEVING?

  • Probeer het gesprek aan te gaan en motiveer degene die hulp nodig heeft om hulp te zoeken. Zoek contact met de eigen behandelaar of diens vervanger, zo mogelijk in overleg met degene die het betreft.
  • Is de persoon niet in behandeling, of is de behandelaar niet bij u bekend? Zoek dan contact met de huisarts.
  • Is de huisarts of diens vervanger niet bekend/niet bereikbaar? Neem dan contact op met de huisartsenpost (088 00 30 600), de spoedeisende eerste hulp van een algemeen ziekenhuis, of de politie (indien de veiligheid van uzelf of anderen in gevaar is).

Tijdens kantooruren (8.30-17.00) kunt u voor overleg eventueel contact opnemen met de centrale aanmelding van Arkin GGZ, via telefoonnummer 020-5904444.

Kijk hier voor contactgegevens van de regionale acute behandelteams in Amsterdam.