voorggznaasten.amsterdam

Crisis? Klik hier! Zorg
Aanbod
Agenda
augustus 2020

Hoe doe je dat?

Gescheiden vader, bevlogen ondernemer, stille genieter én steun en toeverlaat van een broer met schizofrenie

Paco, 33 jaar

Tijdens zijn studie ging het mis. Ik werd gebeld door een huisgenoot van hem dat hij spullen uit zijn kamer op straat gooide. Dat bleek het begin van een reeks psychoses, wanen en opnames van mijn broer. Onze ouders zijn al wat ouder en was het logisch dat ik, als enige broer, het eerste aanspreekpunt werd.

Tijdens de opnames had ik tijd voor mijzelf, kwam ik toe aan mijn eigen studie en leven. Maar er kwamen altijd weer periodes waarin in volledig werd opgeslokt door de problemen van mijn broer. Ik kookte dagelijks voor hem, deed zijn administratie en zorgde dat hij huis op orde bleef. Hij had niemand anders dan mij en ik voelde mij hierdoor natuurlijk super verantwoordelijk.

Ik kreeg een relatie en een kindje. Ik begon een eigen bedrijf en hield naast mijn eigen leven de zorg voor mijn zieke broer. Mijn relatie leed hier onder, en helaas was het te laat om deze te redden. Voor mij werd het wel duidelijk dat niet meer langer ging met mijn broer. Ik heb gesprekken gekregen bij de POH (praktijk ondersteuner huisarts). Hier werd heel duidelijk dat ik de zorg voor mijn broer moest overdragen aan professionals en dat ik meer mijn eigen leven moest gaan leiden. Mijn broer wordt dagelijks bezocht door een FACT team van Arkin. Ik zie mijn broer nu een paar keer per week, maar dan alleen even voor een kop koffie en een praatje. Hierdoor ben ik van hulpverlener gewoon weer broer geworden.

En zo doe ík dat!

Voor meer informatie of hulp neem contact op met de volgende instanties:

Algemeen

De huisartsenkring Amsterdam/Almere is een belangen- en netwerkorganisatie van en voor huisartsen

Markant is het centrum voor mantelzorg in Amsterdam en Diemen. Wij helpen mantelzorgers de balans en regie over het leven te behouden zodat zij het zorgen voor een ander blijven volhouden.

Het Jeugdplatform bestaat uit een grote groep jongeren en ouders die met elkaar in gesprek gaan over de hulp voor kinderen en jongeren.

We bieden verschillende vormen van opvang, huisvesting, woonbegeleiding en dagbestedingsactiviteiten. Afhankelijk van de behoeften, ondersteunen we iemand hiermee op psychisch, lichamelijk en/of sociaal gebied. Indien gewenst betrekken we hier ook familie, vrienden of andere mensen bij.

Het Platform Mantelzorg Amsterdam (PMA) behartigt de collectieve belangen van mantelzorgers in Amsterdam en maakt onderdeel uit van Cliëntenbelang Amsterdam.

U kunt hier terecht voor een online zelfhulpcursus waarbij u zelf bepaalt of u daarbij begeleiding wilt. U vindt informatie over mogelijkheden voor steun en lotgenotencontact en handige websites en boeken.

Wij begeleiden mensen met lichte tot zware psychische aandoeningen, justitiële of verslavingsachtergrond naar en tijdens dagbesteding, werk of opleiding.

Partner-en Familieondersteuning kan je helpen. Met de ervaren en deskundige coaches van Partner- en Familieondersteuning praat je hierover. We luisteren naar je verhaal en  samen met jou zoeken we naar betere manieren om met die problemen om te gaan. Ook bieden wij  steun en geven wij informatie over verslavingsgedrag of psychiatrisch gedrag. Natuurlijk blijft je verhaal bij ons tussen vier muren.

Psychatrie

Arkin Jeugd & Gezin is een centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie en verslavingszorg met locaties in Amsterdam. Kinderen en jongeren (0-23 jaar) uit de regio Amsterdam Amstelland en Zaanstreek Waterland kunnen bij hier terecht.

Veel mensen hebben psychische klachten. Komt u er alleen niet meer uit? Bij GGZ inGeest kijken we samen naar uw situatie. We zijn er ook voor uw partner, uw gezin en familie.

Mentrum is er voor volwassen Amsterdammers die een ernstige psychiatrische aandoening en/ of verslaving hebben.

De Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam biedt zorg aan mensen met acute problemen variërend van ernstige psychosociale problematiek tot zeer ernstige psychopathologie, al dan niet in combinatie met verslavingsproblematiek.

Het NPI is een hooggespecialiseerd centrum voor behandeling van mensen met persoonlijkheidsproblemen.

Verenigt familieleden en naasten van mensen met psychosegevoeligheid

Bij Cordaan helpen we iedereen, van jong tot oud, die korte of lange tijd verpleging, verzorging, begeleiding en/of ondersteuning nodig heeft.

Bij de generalistische BasisGGz (GBGGZ) krijg je hulp bij lichte psychische klachten. Ook biedt onze afdeling Preventie advies en ondersteuning aan mensen die te maken krijgen met zorg voor een naaste met psychische klachten of verslaving.

Novarum, opgericht in 2003, is gespecialiseerd in het behandelen van volwassenen met de eetstoornissen anorexia, boulimia, eetbuistoornis, eetstoornis NAO (Niet Anders Omschreven) en obesitas.

Bent u familie van een patiënt? Of een naaste (bijvoorbeeld een goede vriend of buur)? Dan betrekken we u bij de zorg. Het helpt uw naaste als wij goed samenwerken. En er is ook hulp voor ú.

PuntP behandelt op een directe en duidelijke wijze volwassen met enkel- en meervoudige psychische en psychiatrische problemen. Ook werken wij aan het voorkomen van psychische problemen.

Al meer dan 50 jaar is het Sinai Centrum gespecialiseerd in de behandeling van volwassenen en ouderen met psychotrauma. Van oudsher staat de Joodse identiteit van onze organisatie centraal.

Arkin Jeugd & Gezin is een centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie en verslavingszorg met locaties in Amsterdam. Kinderen en jongeren (0-23 jaar) uit de regio Amsterdam Amstelland en Zaanstreek Waterland kunnen bij hier terecht.

Partner-en Familieondersteuning kan je helpen. Met de ervaren en deskundige coaches van Partner- en Familieondersteuning praat je hierover. We luisteren naar je verhaal en  samen met jou zoeken we naar betere manieren om met die problemen om te gaan. Ook bieden wij  steun en geven wij informatie over verslavingsgedrag of psychiatrisch gedrag. Natuurlijk blijft je verhaal bij ons tussen vier muren.

Verslaving

Arkin Jeugd & Gezin is een centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie en verslavingszorg met locaties in Amsterdam. Kinderen en jongeren (0-23 jaar) uit de regio Amsterdam Amstelland en Zaanstreek Waterland kunnen bij hier terecht.

Veel mensen hebben psychische klachten. Komt u er alleen niet meer uit? Bij GGZ inGeest kijken we samen naar uw situatie. We zijn er ook voor uw partner, uw gezin en familie.

Jellinek is dé expert op het gebied van verslaving en koploper in verslavingszorg.

De Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam biedt zorg aan mensen met acute problemen variërend van ernstige psychosociale problematiek tot zeer ernstige psychopathologie, al dan niet in combinatie met verslavingsproblematiek.

Onze missie is het creëren van een structureel en toegankelijk hulpaanbod voor de partners, familie en vrienden (naasten) van verslaafden.

Bij de generalistische BasisGGz (GBGGZ) krijg je hulp bij lichte psychische klachten. Ook biedt onze afdeling Preventie advies en ondersteuning aan mensen die te maken krijgen met zorg voor een naaste met psychische klachten of verslaving.

Voor mannen en vrouwen met een verslaving uit heel Nederland. Onze behandelmethode is in Amerika ontwikkeld: het Minnesotamodel.

Arkin Jeugd & Gezin is een centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie en verslavingszorg met locaties in Amsterdam. Kinderen en jongeren (0-23 jaar) uit de regio Amsterdam Amstelland en Zaanstreek Waterland kunnen bij hier terecht.

Bent u familie van een patiënt? Of een naaste (bijvoorbeeld een goede vriend of buur)? Dan betrekken we u bij de zorg. Het helpt uw naaste als wij goed samenwerken. En er is ook hulp voor ú.

Partner-en Familieondersteuning kan je helpen. Met de ervaren en deskundige coaches van Partner- en Familieondersteuning praat je hierover. We luisteren naar je verhaal en  samen met jou zoeken we naar betere manieren om met die problemen om te gaan. Ook bieden wij  steun en geven wij informatie over verslavingsgedrag of psychiatrisch gedrag. Natuurlijk blijft je verhaal bij ons tussen vier muren.