voorggznaasten.amsterdam

Crisis? Klik hier! Zorg
Aanbod
Agenda
mei 2020

Hoe doe je dat?

Spil van een samengesteld gezin, multitasker, doorzetter én moeder van een dochter met anorexia

Marlies, 49 jaar

Vrolijk, geliefd en goede schoolprestaties, een heerlijk kind! Het perfectionisme van mijn dochter, wat op school eerst als iets positiefs werd gezien, kreeg naarmate ze ouder werd een donkere kant. Het begon met langzamer eten, ze vermeed vet en at steeds minder.

Aan tafel draaide het gaandeweg alleen maar om haar (niet) eten. Haar ziekte had invloed op het hele gezin. Door alle stress moest ik tijdelijk stoppen met werken. Ik kon niet meer goed ontspannen door de situatie. De zorg voor mijn twee andere tieners kwam ook onder druk. Er moest duidelijk iets gebeuren want ik kon het niet meer alleen oplossen, dat was duidelijk. Via de huisarts is mijn dochter bij Novarum terechtgekomen. Een centrum gespecialiseerd in eetstoornissen. Een behandelaar daar adviseerde mij naar een bijeenkomst te gaan, speciaal georganiseerd voor naasten. Wat fijn om andere mensen te ontmoeten die zorg hebben voor een ander, ervaringen te delen en de schaamte en gevoel van falen los te leren laten. Ik leerde dat het belangrijk is om juist tijd vrij te maken voor jezelf. Zo ben ik gaan hardlopen. Om mijn hoofd te legen en weer op te laden.

En zo doe ík dat!

Voor meer informatie of hulp neem contact op met de volgende instanties:

Algemeen

De huisartsenkring Amsterdam/Almere is een belangen- en netwerkorganisatie van en voor huisartsen

Markant is het centrum voor mantelzorg in Amsterdam en Diemen. Wij helpen mantelzorgers de balans en regie over het leven te behouden zodat zij het zorgen voor een ander blijven volhouden.

Het Jeugdplatform bestaat uit een grote groep jongeren en ouders die met elkaar in gesprek gaan over de hulp voor kinderen en jongeren.

We bieden verschillende vormen van opvang, huisvesting, woonbegeleiding en dagbestedingsactiviteiten. Afhankelijk van de behoeften, ondersteunen we iemand hiermee op psychisch, lichamelijk en/of sociaal gebied. Indien gewenst betrekken we hier ook familie, vrienden of andere mensen bij.

Het Platform Mantelzorg Amsterdam (PMA) behartigt de collectieve belangen van mantelzorgers in Amsterdam en maakt onderdeel uit van Cliëntenbelang Amsterdam.

U kunt hier terecht voor een online zelfhulpcursus waarbij u zelf bepaalt of u daarbij begeleiding wilt. U vindt informatie over mogelijkheden voor steun en lotgenotencontact en handige websites en boeken.

Wij begeleiden mensen met lichte tot zware psychische aandoeningen, justitiële of verslavingsachtergrond naar en tijdens dagbesteding, werk of opleiding.

Partner-en Familieondersteuning kan je helpen. Met de ervaren en deskundige coaches van Partner- en Familieondersteuning praat je hierover. We luisteren naar je verhaal en  samen met jou zoeken we naar betere manieren om met die problemen om te gaan. Ook bieden wij  steun en geven wij informatie over verslavingsgedrag of psychiatrisch gedrag. Natuurlijk blijft je verhaal bij ons tussen vier muren.

Psychiatrie

Arkin Jeugd & Gezin is een centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie en verslavingszorg met locaties in Amsterdam. Kinderen en jongeren (0-23 jaar) uit de regio Amsterdam Amstelland en Zaanstreek Waterland kunnen bij hier terecht.

Veel mensen hebben psychische klachten. Komt u er alleen niet meer uit? Bij GGZ inGeest kijken we samen naar uw situatie. We zijn er ook voor uw partner, uw gezin en familie.

Mentrum is er voor volwassen Amsterdammers die een ernstige psychiatrische aandoening en/ of verslaving hebben.

De Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam biedt zorg aan mensen met acute problemen variërend van ernstige psychosociale problematiek tot zeer ernstige psychopathologie, al dan niet in combinatie met verslavingsproblematiek.

Het NPI is een hooggespecialiseerd centrum voor behandeling van mensen met persoonlijkheidsproblemen.

Verenigt familieleden en naasten van mensen met psychosegevoeligheid

Bij Cordaan helpen we iedereen, van jong tot oud, die korte of lange tijd verpleging, verzorging, begeleiding en/of ondersteuning nodig heeft.

Bij de generalistische BasisGGz (GBGGZ) krijg je hulp bij lichte psychische klachten. Ook biedt onze afdeling Preventie advies en ondersteuning aan mensen die te maken krijgen met zorg voor een naaste met psychische klachten of verslaving.

Novarum, opgericht in 2003, is gespecialiseerd in het behandelen van volwassenen met de eetstoornissen anorexia, boulimia, eetbuistoornis, eetstoornis NAO (Niet Anders Omschreven) en obesitas.

Bent u familie van een patiënt? Of een naaste (bijvoorbeeld een goede vriend of buur)? Dan betrekken we u bij de zorg. Het helpt uw naaste als wij goed samenwerken. En er is ook hulp voor ú.

PuntP behandelt op een directe en duidelijke wijze volwassen met enkel- en meervoudige psychische en psychiatrische problemen. Ook werken wij aan het voorkomen van psychische problemen.

Al meer dan 50 jaar is het Sinai Centrum gespecialiseerd in de behandeling van volwassenen en ouderen met psychotrauma. Van oudsher staat de Joodse identiteit van onze organisatie centraal.

Arkin Jeugd & Gezin is een centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie en verslavingszorg met locaties in Amsterdam. Kinderen en jongeren (0-23 jaar) uit de regio Amsterdam Amstelland en Zaanstreek Waterland kunnen bij hier terecht.

Partner-en Familieondersteuning kan je helpen. Met de ervaren en deskundige coaches van Partner- en Familieondersteuning praat je hierover. We luisteren naar je verhaal en  samen met jou zoeken we naar betere manieren om met die problemen om te gaan. Ook bieden wij  steun en geven wij informatie over verslavingsgedrag of psychiatrisch gedrag. Natuurlijk blijft je verhaal bij ons tussen vier muren.

Verslaving

Arkin Jeugd & Gezin is een centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie en verslavingszorg met locaties in Amsterdam. Kinderen en jongeren (0-23 jaar) uit de regio Amsterdam Amstelland en Zaanstreek Waterland kunnen bij hier terecht.

Veel mensen hebben psychische klachten. Komt u er alleen niet meer uit? Bij GGZ inGeest kijken we samen naar uw situatie. We zijn er ook voor uw partner, uw gezin en familie.

Jellinek is dé expert op het gebied van verslaving en koploper in verslavingszorg.

De Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam biedt zorg aan mensen met acute problemen variërend van ernstige psychosociale problematiek tot zeer ernstige psychopathologie, al dan niet in combinatie met verslavingsproblematiek.

Onze missie is het creëren van een structureel en toegankelijk hulpaanbod voor de partners, familie en vrienden (naasten) van verslaafden.

Bij de generalistische BasisGGz (GBGGZ) krijg je hulp bij lichte psychische klachten. Ook biedt onze afdeling Preventie advies en ondersteuning aan mensen die te maken krijgen met zorg voor een naaste met psychische klachten of verslaving.

Voor mannen en vrouwen met een verslaving uit heel Nederland. Onze behandelmethode is in Amerika ontwikkeld: het Minnesotamodel.

Arkin Jeugd & Gezin is een centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie en verslavingszorg met locaties in Amsterdam. Kinderen en jongeren (0-23 jaar) uit de regio Amsterdam Amstelland en Zaanstreek Waterland kunnen bij hier terecht.

Partner-en Familieondersteuning kan je helpen. Met de ervaren en deskundige coaches van Partner- en Familieondersteuning praat je hierover. We luisteren naar je verhaal en  samen met jou zoeken we naar betere manieren om met die problemen om te gaan. Ook bieden wij  steun en geven wij informatie over verslavingsgedrag of psychiatrisch gedrag. Natuurlijk blijft je verhaal bij ons tussen vier muren.